Enneagram

Hvad er Enneagram?

Enneagrammet er et af verdens ældste psykologiske udviklingsværktøjer og breder sig i stigende grad i den vestlige verden som et af de mest anvendte udviklingssystemer.
Gennem en kategorisering af mennesker i 9 forskellige personlighedstyper, tilbyder Enneagrammet en ualmindelig præcis diagnosticering af vores psykologiske adfærds- og reaktionsmønstre, og lærer os at forstå, hvorfor vi selv og andre handler og reagerer som vi gør.
Hvilken type er du?
Reformator, Hjælper, Udretter, Individualist, Udforsker, Loyalist, Entusiast, Udfordrer eller Fredskaber.
Med viden om Enneagrammet og de 9 personlighedstyper har du mulighed for at forstå og håndtere:

De tanker, følelser og handlinger du gentager i en uendelighed, fordi du tror det er den måde du bedst kan leve dit liv på.

  • At disse mønstre i virkeligheden forhindrer dig i at nå den lykke og indre ro de fleste af os søger.
  • At du er fanget i en illusion om dig selv og din omverden, der får dig til at tro, at der kun er en måde at være i verden på, nemlig din egen.
  • At der ligger en instinktiv motivation til grund for alt hvad du gør.
  • De ændringer der sker i din adfærd under stress og trygge situationer.
  • Hvordan du kan udvikle dig til et frit menneske, der selv vælger dine reaktioner og opnår det du ønsker.
  • Hvordan du finder og udnytter dine skjulte ressourcer, så du bruger hele din personlighedstype.

Pesonlighedsanalysen består dels af et spørgeskema og dels af en samtale, hvor vi, med udgangspunkt i spørgeskemaet, ser på enneagremmets personlighedstyper.

Klik her for at booke en tid.